Reason spol. s r.o.

Dotační, stavební a správní poradenství na klíč

Již více než 10 let poskytujeme svým klientům komplexní dotační servis při zpracování projektů financovaných z prostředků státního rozpočtu České republiky, z fondů Evropské unie, příp. i z jiných zdrojů. Současně působíme jako odborný dozor při jejich realizaci a zabezpečujeme zpracování zadávacích řízení. Naše společnost spolupracuje především s městy a obcemi, nicméně věnujeme se též záměrům podnikatelských subjektů, občanských sdružení či zemědělců. Naší doménou jsou investiční akce z oblasti životního prostředí. V sekci Aktuality pravidelně upozorňujeme na důležité informace, termíny výzev a uzávěrek aktuálních programů pro dotační podpory. Bližší informace o projektech, na jejichž realizaci jsme se podíleli, naleznete v sekci Reference.

Jestliže máte zájem o osobní konzultaci Vašeho projektového záměru ZDARMA, kontaktujte nás na tel. +420 568 423 477 nebo na e-mailové adrese info@reasonsro.cz a sjednejte si ještě dnes!

Reference

Aktuality

Únor
1
700 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny v rámci OPŽP!

Od 1. února 2019 je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim. MŽP vyhlásilo prostřednictvím AOPK ČR čtyři nové průběžné výzvy z OPŽP pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny (zejm. na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, dále na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny, na zlepšení kvality prostředí v sídlech  a v neposlední řadě rovněž na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů). Pro žadatele je připraveno celkem 700 milionů korun.

Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od 1. února 2019 do 31. října 2019, kdy podané projekty budou vyhodnocovány průběžně.

Pro více informací o možnostech získání dotace nás kontaktujte!

Tým REASON spol. s r.o.

Leden
30
Opětovně došlo k aktualizaci harmonogramů výzev na rok 2019!

Dne 30. 1. 2019 došlo opětovně k úpravě harmonogramu dotačních výzev pro rok 2019 z Operačního programu Životní prostředí 2014+. Dále byl aktualizován harmonogram pro CLLD a ITI a střednědobý harmonogram výzev do roku 2019.

Výše uvedené harmonogramy naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.