Reason spol. s r.o.

Dotační, stavební a správní poradenství na klíč

Již více než 10 let poskytujeme svým klientům komplexní dotační servis při zpracování projektů financovaných z prostředků státního rozpočtu České republiky, z fondů Evropské unie, příp. i z jiných zdrojů. Současně působíme jako odborný dozor při jejich realizaci a zabezpečujeme zpracování zadávacích řízení. Naše společnost spolupracuje především s městy a obcemi, nicméně věnujeme se též záměrům podnikatelských subjektů, občanských sdružení či zemědělců. Naší doménou jsou investiční akce z oblasti životního prostředí. V sekci Aktuality pravidelně upozorňujeme na důležité informace, termíny výzev a uzávěrek aktuálních programů pro dotační podpory. Bližší informace o projektech, na jejichž realizaci jsme se podíleli, naleznete v sekci Reference.

Jestliže máte zájem o osobní konzultaci Vašeho projektového záměru ZDARMA, kontaktujte nás na tel. +420 568 423 477 nebo na e-mailové adrese info@reasonsro.cz a sjednejte si ještě dnes!

Reference

Aktuality

Prosinec
9
Přispíváme ke zlepšení životního prostředí díky dotaci z OP PIK!

Naše společnost pořídila v rámci realizace projektu Zavedení inovativní technologie v oblasti elektromobility ve společnosti REASON spol. s r.o., reg. č. CZ.01.3.14/0­.0/0.0/19_252/00­19857, elektro­mobil zn. Tesla model 3 Long Range, kterým nahradila jedno z vozidel kategorie M1 na spalovací motor. Dále jsme instalovali neveřejnou nabíjecí stanici zn. Tesla WallConnector 7,5m. Cílem této akce byla zejména redukce emisí (tj. spalin a hluku), dále zvýšení konkurenceschop­nosti malého podniku a kapacity poskytovaných služeb v oblasti stavebnictví, redukce provozních nákladů společnosti a zefektivnění pracovního procesu. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschop­nost.

Tým REASON spol. s r.o.

Listopad
19
Prodloužení příjmu žádostí o dotace na zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů!

O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až do 1. června 2020. Změna se spolu se zpřesněním podmínek pro získání dotace promítla do textu dotační výzvy i do harmonogramu výzev z Operačního programu Životní prostředí na rok 2019 a je platná od 21. listopadu. V dotační výzvě číslo 114 Operačního programu Životní prostředí je stále k dispozici přes 200 miliónů korun na podporu materiálového využití vyseparovaných odpadů. Z dotace uhradí příjemci (tj. obce, kraje a další veřejné i soukromé subjekty) až 85 procent způsobilých výdajů na projekt. Díky tomu mohou například dovybavit zařízení na zpracování plastových odpadů a podobná zařízení či vystavět nová zařízení pro zpracování čistírenských kalů.

Více informací naleznete zde!

Tým REASON spol. s r.o.