Revitalizace rybníka Pivovárek

Revitalizace rybníka Pivovárek

Žádost o poskytnutí dotace revitalizaci rybníka Pivovárek byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

DSC05721 DSC05744 DSC05729