Rybník Horní a Dolní k.ú. Černičí

Rybník Horní a Dolní k.ú. Černičí

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění, opravu a výstavbu rybníků v obci Černičí byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

P1010932 P1010933 P1010961