Úspora energií v zařízeních zřizovaných městem Třešť - Základní škola

Úspora energií v zařízeních zřizovaných městem Třešť - Základní škola

Žádost o poskytnutí dotace na úspory energií základní školy ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

DSC05500 DSC05501 DSC05499