Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Žádost o poskytnutí dotace na povodňovou ochranu intravilánu obce Vratěnín byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

DSCN2092 DSCN2127 DSCN2097