Zateplení objektu DPS Kralice nad Oslavou

Zateplení objektu DPS Kralice nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu DPS v obci Kralice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0116 IMG_0117 IMG_0118