Revitalizace údolní nivy Okareckého potoka, rybník Sen

Revitalizace údolní nivy Okareckého potoka, rybník Sen

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci údolní nivy Okareckého potoka byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

DSC04543 DSC04536 12052010028