Revitalizace a obnova vodního koryta v k.ú. Okarec

Revitalizace a obnova vodního koryta v k.ú. Okarec

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci a obnovu vodního korytu v obci Okarec byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

DSC05632 DSC05627 DSC05616