Vodovod Jezdovice

Vodovod Jezdovice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jezdovice byla podána v rámci 43. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. V současné době je projekt dokončen.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

P1000474 IMG_20180809_091943 P1000007