Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť

Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně ve městě Třešť byla podána v rámci 56. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. V sou­časné době je projekt dokončen.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

IMG_5922 IMG_6214 IMG_5927