Zateplení víceúčelové budovy Stonařov

Zateplení víceúčelové budovy Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení víceúčelové budovy v městyse Stonařov byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0148 IMG_0146 IMG_0150