Správní poradenství

V neposlední řadě nabízíme kompletní zpracování zadávacího řízení vč. všech podkladů a výstupů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zabýváme se především realizací zadávacích řízení veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky či služby.  Zadávací řízení pro vás zajistíme jako součást dotačního managementu nebo i samostatně, přičemž Vám v obou případech garantujeme plnou záruku za provedené služby. Zajistíme pro Vás kompletní průběh veřejné zakázky od začátku až do konce.

Rozsah poskytovaných služeb naší společností je následující:

  • zpracování a zveřejnění Oznámení zadávacího řízení,
  • zpracování textové části zadávací dokumentace včetně obchodních podmínek a technické specifikace,
  • předání zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zájemcům nebo uchazečům o veřejnou zakázku vč. komunikace s nimi,
  • zabezpečení komplexního průběhu přijímání nabídek,
  • otevírání obálek s nabídkami vč. sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami,
  • příprava podkladů pro hodnotící komisi pro posouzení hodnocení nabídek,
  • zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
  • oznámení o přidělení veřejné zakázky všem uchazečům,
  • zpracování Zprávy zadavatele o průběhu zadání vč. kompletace archivní dokumentace o průběhu zadání.