Realizace energetických úspor OÚ Pucov

Realizace energetických úspor OÚ Pucov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor obecního úřadu v obci Pucov byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0912 IMG_0909 IMG_0913