Oprava a odbahnění rybníka Mašat

Oprava a odbahnění rybníka Mašat

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Mašat byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

P1310055 foto 2010 003 P1310059