Revitalizace toku Syrovický potok

Revitalizace toku Syrovický potok

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci Syrovického potoka v městyse Blížkovice byla podána v rámci 32. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_20171107_131219 IMG_20171128_121930_1 IMG_20171107_131251