Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace

Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt dokončen.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

20181127_124009_resized 20181101_085854_resized