Reference

Vratěnín - rekonstrukce horní a dolní návesní nádrže

Žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci horní a dolní návesní nádrže v obci Vratěnín byly podány v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

2019

Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Kladeruby nad Oslavou byla podána v rámci výzvy 8/2018 NPŽP, PO 1 – Voda, SC 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

2018

Obnova rybníka Budínka a revitalizace toku v k.ú. Dobronín

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu rybníka Budínka v obci Dobronín byla podána v rámci 93. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Šebrov-Kateřina byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na povodňovou ochranu intravilánu obce Vratěnín byla podána v rámci 73. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV ve městě Třešť byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV ve městě Třešť byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Splašková kanalizace a ČOV Zhoř

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Zhoř byla podána v rámci 71. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je jsou stavební práce projektu ukončeny.

5.1b Energetické úspory budovy ZŠ Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor budovy ZŠ v městysu Stonařov byla podána v rámci 70. výzvy OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době je projekt ve fázi realizace.

5.1a Energetické úspory budovy ZŠ Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor budovy ZŠ v městysu Stonařov byla podána v rámci 70. výzvy OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně ve městě Třešť byla podána v rámci 56. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Níhov - rekonstrukce vodní nádrže

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Níhov byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Kanalizace a ČOV Kojčice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Luka nad Jihlavou, výstavba splaškové kanalizace

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Chvalatice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jezdovice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Vodovod Jezdovice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jezdovice byla podána v rámci 43. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Křelovice u Pelhřimova byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Biskupice-Pulkov, Splašková kanalizace a ČOV

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Biskupice-Pulkov byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Stříbrné hory byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Kanalizace a ČOV Jamné

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jamné byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Revitalizace toku Syrovický potok

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci Syrovického potoka v městyse Blížkovice byla podána v rámci 32. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny. V současné době je projekt ve fázi realizace.

2017

Obnova Ctidružického rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu Ctidružického rybníka v obci Ctidružice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Žádost o poskytnutí dotace na povodňovou ochranu intravilánu obce Vratěnín byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor objektu OÚ Třesov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor objektu obecního úřadu v obci Třesov byla podána v rámci OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Chvalatice, rekonstrukce spodní výpusti a oprava břehového opevnění

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci spodní výpusti a opravu běhového opěvnění v obci Chvalatice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zdravotní středisko Stonařov, zateplení objektu a výměna oken

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor objektu obecního úřadu v obci Třesov byla podána v rámci OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Žirovnice, odkanalizování městské části Babory

Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace městské části Babory v Žirovnici byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Suchá nádrž Boučí v k.ú. Kojčice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování suché nádrže Boučí v obci Kojčice byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2016

Rekonstrukce návesního rybníka na p.č. 42 a st. 110, k.ú. Salavice

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci návesního rybníka v obci Třešť byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Zateplení ZŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ v obci KRalice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení objektu DPS Kralice nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu DPS v obci Kralice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obcích Naloučany a Ocmanice byla podána v rámci 21. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době je projekt ve fázi realizace.

2015

Realizace energetických úspor OÚ Pucov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor obecního úřadu v obci Pucov byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Oprava a odbahnění rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Petrovice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Rybník Horní a Dolní k.ú. Černičí

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění, opravu a výstavbu rybníků v obci Černičí byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení víceúčelové budovy Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení víceúčelové budovy v městyse Stonařov byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský ve městě Pacov byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny

2014

Revitalizace a obnova vodního koryta v k.ú. Okarec

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci a obnovu vodního korytu v obci Okarec byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na sanaci skalní stěny v městyse Vladislav byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor MŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor MŠ v obci Kralice nad Oslavou byla podána podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2013

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor domu seniorů ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Realizace energetických úspor DPS v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor DPS ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace zeleně na sídlišti v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně na sídlišti ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení objektu základní a mateřské školy v Blížkovicích

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu základní a mateřské školy v městyse Blížkovice byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2012

Stavební úpravy kulturního domu v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na stavební úpravy kulturního domu ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2011

Oprava a odbahnění rybníka Přibylův

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Přibylův byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Odbahnění Vratěnínského rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění Vratěnínského rybníka byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace rybníka Pivovárek

Žádost o poskytnutí dotace revitalizaci rybníka Pivovárek byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2010

Oprava a odbahnění rybníka Mašat

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Mašat byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace parku ZŠ v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci parku ZŠ ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Oprava a odbahnění rybníka Valchař

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka Valchař byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Odbahnění rybníka Korečník v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění rybníku Korečník ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2009

Obrázek

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci údolní nivy v obci Rouchovany byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Úspora energií v zařízeních zřizovaných městem Třešť - Základní škola

Žádost o poskytnutí dotace na úspory energií základní školy ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace rybníka p.č. 54/1 v Čenkově

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci rybníka v Čenkově byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Revitalizace údolní nivy Okareckého potoka, rybník Sen

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci údolní nivy Okareckého potoka byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Vodní nádrž Nad Práchovnou

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování vodní nádrže Nad Práchovnou byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.