Revitalizace zeleně na sídlišti v Třešti

Revitalizace zeleně na sídlišti v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci zeleně na sídlišti ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

DSC05500 DSC05501 DSC05499