Oprava a odbahnění rybníka "Petrovice"

Oprava a odbahnění rybníka "Petrovice"

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Petrovice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

SAM_4020_kop SAM_4018_kop SAM_4029_kop