Níhov - rekonstrukce vodní nádrže

Níhov - rekonstrukce vodní nádrže

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Níhov byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

IMG_1321 IMG_1320 IMG_1319