Dotační management

Naší primární činností je poskytování komplexního servisu v oblasti dotačního managementu od počátku projektu až po jeho ukončení. Záleží na Vás, zda si pro spolupráci s námi vyberete všechny či pouze některé z následujících služeb:

  • konzultace a následná formulace projektového záměru ve shodě s cíli příslušného dotačního programu,
  • zpracování žádosti o poskytnutí dotace v příslušném programu vč. projektové dokumentace, podnikatelského záměru, rozpočtu projektu, logického rámce projektu a dalších povinných příloh,
  • manažerské řízení realizace projektu a příprava klienta na jeho kontroly ze strany implementační agentury zahrnující např. kontrolu změn projektu a korektnost oznamování změn příslušné instituci, vedení projektové dokumentace za účelem archivace, kontrolu plnění pravidel v souladu s podmínkami poskytnutí dotace, zajištění dohledu nad dodržováním pravidel povinné publicity, zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platby apod.

Zabýváme se převážně následujícími evropskými a národními programy:

  • Operační program Životního prostředí (OPŽP),
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK),
  • Integrovaný regionální operační program (IROP),
  • programy Ministerstva pro místní rozvoj (MMR),
  • programy Ministerstva životního prostředí (MŽP),
  • programy Ministerstva zemědělství (MZe).