Vratěnín - rekonstrukce horní a dolní návesní nádrže

Vratěnín - rekonstrukce horní a dolní návesní nádrže

Žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci horní a dolní návesní nádrže v obci Vratěnín byly podány v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

05D0675C-465B-4A47-888D-614B33C9C195 AA54F13B-F4D0-493D-9265-CA3B66885D97 177FAFD1-E6EC-4053-B46B-5B40880532C0