Odbahnění Vratěnínského rybníka

Odbahnění Vratěnínského rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění Vratěnínského rybníka byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

Snímek 255 Snímek 270 Snímek 256