5.1a Energetické úspory budovy ZŠ Stonařov

5.1a Energetické úspory budovy ZŠ Stonařov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor budovy ZŠ v městysu Stonařov byla podána v rámci 70. výzvy OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době je projekt dokončen.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

IMG_0308 IMG_0285 IMG_0283