Revitalizace rybníka p.č. 54/1 v Čenkově

Revitalizace rybníka p.č. 54/1 v Čenkově

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci rybníka v Čenkově byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

DSC05496 DSC05497 DSCN0177