Vodní nádrž Nad Práchovnou

Vodní nádrž Nad Práchovnou

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování vodní nádrže Nad Práchovnou byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

DSC04753 DSC04750 DSC04757