Suchá nádrž Boučí v k.ú. Kojčice

Suchá nádrž Boučí v k.ú. Kojčice

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování suché nádrže Boučí v obci Kojčice byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_20170904_152445 IMG_20170904_152726 IMG_20170830_105156