Zateplení objektu základní a mateřské školy v Blížkovicích

Zateplení objektu základní a mateřské školy v Blížkovicích

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu základní a mateřské školy v městyse Blížkovice byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_20131030_162730 PA071379 IMG_20131030_163104