Chvalatice, rekonstrukce spodní výpusti a oprava břehového opevnění

Chvalatice, rekonstrukce spodní výpusti a oprava břehového opevnění

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci spodní výpusti a opravu běhového opěvnění v obci Chvalatice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0126 IMG_0135 IMG_0132