Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou

Splašková kanalizace a ČOV Kladeruby nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Kladeruby nad Oslavou byla podána v rámci výzvy 8/2018 NPŽP, PO 1 – Voda, SC 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0306 IMG_0310 IMG_0307