Zdravotní středisko Stonařov, zateplení objektu a výměna oken

Zdravotní středisko Stonařov, zateplení objektu a výměna oken

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor objektu obecního úřadu v obci Třesov byla podána v rámci OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením přípravy a realizace projektu.

IMG_0138 IMG_0137 IMG_0136