Obnova rybníka Budínka a revitalizace toku v k.ú. Dobronín

Obnova rybníka Budínka a revitalizace toku v k.ú. Dobronín

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu rybníka Budínka v obci Dobronín byla podána v rámci 93. výzvy OPŽP, PO 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, SC 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny. V současné době je projekt dokončen.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

IMG_20190225_100707 IMG_20190214_093554 IMG_20190220_084922 (1)