Reference

Oprava a odbahnění rybníka p.č. 8/2 v k.ú. Křelovice u Pelhřimova

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Křelovice u Pelhřimova byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

2017

Obrázek

Ke zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro projekt opravu a odbahnění Černého rybníka v obci Útěchovičky došlo v termínu 2016/2017. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Chvalatice, rekonstrukce spodní výpusti a oprava břehového opevnění

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci spodní výpusti a opravu běhového opěvnění v obci Chvalatice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obnova Ctidružického rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na obnovu Ctidružického rybníka v obci Ctidružice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Realizace energetických úspor objektu OÚ Třesov

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor objektu obecního úřadu v obci Třesov byla podána v rámci OPŽP, PO 5 – Energetické úspory, SC 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Žádost o poskytnutí dotace na povodňovou ochranu intravilánu obce Vratěnín byla podána v rámci 34. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2016

Rekonstrukce návesního rybníka na p.č. 42 a st. 110, k.ú. Salavice

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci návesního rybníka v obci Třešť byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Zateplení ZŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ v obci KRalice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Zateplení objektu DPS Kralice nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení objektu DPS v obci Kralice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2015

Oprava a odbahnění rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Petrovice byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Obrázek

Ke zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro projekt na regeneraci zeleně v zámeckém parku v městyse Budišov došlo v termínu 6–8/2014. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Rybník Horní a Dolní k.ú. Černičí

Žádost o poskytnutí dotace na odbahnění, opravu a výstavbu rybníků v obci Černičí byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

2014

Realizace energetických úspor MŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor MŠ v obci Kralice nad Oslavou byla podána podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.