Rekonstrukce návesního rybníka na p.č. 42 a st. 110, k.ú. Salavice

Rekonstrukce návesního rybníka na p.č. 42 a st. 110, k.ú. Salavice

Žádost o poskytnutí dotace na rekonstrukci návesního rybníka v obci Třešť byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí. V současné době jsou práce na projektu ukončeny vč. jeho financování.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

dfbfbd dfabgfda dfbd