Oprava a odbahnění rybníka p.č. 8/2 v k.ú. Křelovice u Pelhřimova

Oprava a odbahnění rybníka p.č. 8/2 v k.ú. Křelovice u Pelhřimova

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníka v obci Křelovice u Pelhřimova byla podána v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, podprogramu Ministerstva zemědělství 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0898 IMG_0899 IMG_0900