Zateplení ZŠ v Kralicích nad Oslavou

Zateplení ZŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ v obci KRalice nad Oslavou byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

20141031_084537 20141031_084555 20141031_084805