Oprava a odbahnění Černého rybníka p.č. 307/3 v k.ú. Útěchovičky

Oprava a odbahnění Černého rybníka p.č. 307/3 v k.ú. Útěchovičky

Ke zpracování zadávací dokumentace a organizaci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro projekt opravu a odbahnění Černého rybníka v obci Útěchovičky došlo v termínu 2016/2017. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.