Realizace energetických úspor MŠ v Kralicích nad Oslavou

Realizace energetických úspor MŠ v Kralicích nad Oslavou

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor MŠ v obci Kralice nad Oslavou byla podána podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela zpracováním zadávací dokumentace pro výběrové řízení, manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0111 IMG_0110 IMG_0113