Stavební úpravy kulturního domu v Třešti

Stavební úpravy kulturního domu v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na stavební úpravy kulturního domu ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.

IMG_0314 IMG_0316 IMG_0318