Sanace skalní stěny Vladislav - lokalita U klihárny

Sanace skalní stěny Vladislav - lokalita U klihárny

Žádost o poskytnutí dotace na sanaci skalní stěny v městyse Vladislav byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.