Realizace energetických úspor DPS v Třešti

Realizace energetických úspor DPS v Třešti

Žádost o poskytnutí dotace na realizaci energetických úspor DPS ve městě Třešť byla podána v rámci OPŽP, PO 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, OP 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.

IMG_0311 IMG_0309 IMG_0310