Vybudování vodovodu, Hrbov

Vybudování vodovodu, Hrbov

Žádost o poskytnutí dotace na povodňovou ochranu intravilánu obce Vratěnín byla podána v rámci 73. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. V současné době je projekt ve fázi realizace.

Naše společnost se na projektu dále podílí manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.