Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV

Jezdovice, splašková kanalizace a ČOV

Žádost o poskytnutí dotace na vybudování kanalizace a ČOV v obci Jezdovice byla podána v rámci 42. výzvy OPŽP, PO 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, SC SC 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod. V současné době jsou stavební práce projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technockého dozoru investora.

P1000007 2D4AAAFE-42B2-46AB-A906-B5157F50EC34 971CA88C-1658-4FC6-B615-C30AF3FF62B1