Revitalizace údolní nivy Lipňany

Revitalizace údolní nivy Lipňany

Žádost o poskytnutí dotace na revitalizaci údolní nivy v obci Rouchovany byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu.