Protipovodňová a revitalizační opatření toku Jihlávka v prostoru bývalého Horního Jarošovského rybníka

Protipovodňová a revitalizační opatření toku Jihlávka v prostoru bývalého Horního Jarošovského rybníka

Žádost o poskytnutí dotace na protipovodňová a revitalizační opatření roku Jihlávka v prostoru bývalého Horního Jarošovského rybníka byla podána v rámci OPŽP, PO 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, OP 1.3 – Omezování rizika povodní. V současné době jsou práce na projektu ukončeny.