Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský k.ú. Pacov

Oprava a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský k.ú. Pacov

Žádost o poskytnutí dotace na opravu a odbahnění rybníků Prostředňák a Židovský ve městě Pacov byla podána v rámci OPŽP, PO 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, OP 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny. V současné době jsou práce na projektu ukončeny

Naše společnost se na projektu dále podílela manažerským řízením realizace projektu a výkonem technického dozoru investora.